Ремонт и възстановяване на стари сребърни прибори за хранене

Безсребърниците имат редица възможности за обновяване на стари прибори за хранене. Ако приборите за хранене се състоят от две парчета, те също могат да бъдат разглобени за възстановяване. Запоените връзки са също толкова възможни, колкото и повторното шлифоване и повторното сребро. Поправянето на себе си изисква опит.

Механични повреди

Често стари сребърни прибори за хранене могат да бъдат ремонтирани например от генетичен материал и направени отново напълно готови за употреба. Обичайните щети са:

  • Прочетете също - Направете професионално възстановяване на сребърните прибори за хранене
  • Прочетете също - нежно полиране на сребърни прибори
  • Прочетете също - сребърни прибори за хранене потъмнели поради сероводород
  • Огъвания и вдлъбнатини
  • Дръжки и брошури, които са се разхлабили
  • Корозия в сребърното вещество

Преди да изхвърлите приборите за хранене, трябва да се проверят възможностите за обновяване. Тук важен фактор играе топлината.

Топлината позволява огъване и демонтиране

Мекият благороден метал реагира на подаването на топлина. По-лесно е да се огъвате и така огънатите лъжици, вилици и остриета на ножове могат да бъдат върнати в желаната форма.

Сребърните приставни части могат да се състоят от една отливка или да бъдат сглобени от две отделни части. По време на санирането, сребърникът разхлабва шпакловката, като я нагрява, което държи острието или вала на дръжката на долната част в кухата дръжка на дръжката.
Важно е да знаете, че задържащата шпакловка обикновено е изработена или поне съдържа много нездравословни материали. Колкото по-стари са сребърните прибори за хранене, толкова по-голям е шансът да срещнете олово или смола. В миналото често се е използвал колофон, известен като цигулкова смола.

Опасност от експлозия при демонтиране

Ако дори най-малкото количество влага е проникнало в дръжката, съществува риск от експлозия по време на отстраняването и демонтирането. Следователно само опитни хора трябва да извършват ремонта сами.

Големите остриета и телата на главата върху сребърните прибори за хранене могат да бъдат заточени. Намаляването на общия размер също така позволява замъгляването и вдлъбнатините да бъдат изчистени. В случай на силно повредени прибори за хранене, преразпределението на употребата може да позволи продължаване на употребата.

Поставянето на резервни части не е проблем с приборите за хранене от две части. Например, в съществуващите дръжки могат да се монтират нови остриета. Връзките могат да бъдат направени издръжливи и устойчиви на натиск чрез запояване на калай или така наречения олово. За запечатване на книжката се използва шпакловка, която не представлява риск за здравето.

Съвети и трикове Експертите могат да поправят и вашите сребърни прибори за хранене, като добавят компоненти, изработени от друг метал. Високолегирани остриета от неръждаема стомана, вилица или тела за лъжици могат да бъдат оптически адаптирани към цялостния външен вид на приборите за хранене.