Вие сте по-интелигентни от дете? 80% от всички възрастни не могат да решат този пъзел

Толкова е лесно, че отново е трудно ...

Този пъзел е задаван в няколко детски градини и университети. Докато 80 процента от децата знаеха верния отговор, 95 процента от преподавателите не можеха да намерят решение.

Можете ли да разрешите загадката??

Думата, която търсите, има 6 букви.
По-голям е от Бог.
По-лошо е от дявола.
Всички бедни го имат.
Всички богати се нуждаят от това.
И ако го изядете, ще умрете.

Отговорът е: НИЩО!

Дори и с гофеминин: забавни поговорки за всеки ден