Това ви поставя в добро настроение! Това момиче усмихва лицето на ВСИЧКИ

Това е всичко с лошо настроение и депресивно настроение! Просто трябва да се усмихнете с това видео.

Във въздуха има почти малко магия, когато това малко момиченце в станция на метро в Ню Йорк започва да танцува по музиката на кавър групата Coyote and Crow. Защото изведнъж не само сладката малка размахва танцуващия си крак, но и постепенно всички под краката също се потрепват! Първо жена се присъединява към танца, след това все повече и повече се присъединяват към тях. И ВСЕКИ, който минава покрай тази очарователна сцена, има усмивка на лицето си и изведнъж е в добро настроение. Пожелаваме такива ситуации всеки ден!