Цената на почистването на цистерн

Ако цистерна е правилно изградена или инсталирана, редовното почистване не е необходимо. Слайдът на утайки, получен върху костенене, обслужва филтрирането на водата и не трябва да се отстранява, доколкото е възможно, защото се нуждае от няколко месеца за вашата формация.

Ако косата все пак е напълно почистена, помощта на мръсна водна помпа и по-чистач за високо налягане може да се направи добре. Устройствата са за ежедневна скорост от петдесет евро в магазините за хардуер или в машинни под наем фирми под наем. Тъй като разходите за придобиване за почистване на високо налягане трябва да се изчисли от стотици евро, мръсните водни помпи са достъпни от около 200 евро.

Професионална компания за почистване изчислява за чисто вътрешно почистване на резервоара за вода на резервоар 200 до 300 евро. Ако филтрите, тръбите и, ако е приложимо, може да има инфилтрационна система, разходите могат да обобщават до 500 евро.