Появане на стоманена тел

Можете също така да запоявате твърди метали и сплави като стомана. Това е предпочитан метод за свързване, особено със стоманена тел. По-долу сме обобщили как можете да запоявате стоманена тел.

Поява стомана тел

Когато се съединяват стоманени сплави, заваряването е основно доминиращ фактор. Въпреки това, границите могат бързо да бъдат достигнати при заваряване на стомана. Особено когато става въпрос за стоманена тел, която трябва да се съедини. При заваряване се случва много бързо стоманената тел просто да изгори или. топи се.

  • Прочетете също - Прерязване на жица
  • Прочетете също - Запоява отровно?
  • Прочетете още - Рязане на пяна с гореща тел

Процес на запояване за запояване на стоманена тел

Самото запояване също е обширна област. Съществуват различни техники за запояване, които са свързани главно с температурата на запояване:

  • меко запояване (до максимум 450 градуса по Целзий)
  • спояване (от 450 градуса)
  • високотемпературно запояване (900 на 1.200 градуса)

Меко запояване и високотемпературно запояване на стоманена тел

Възможно е и меко запояване със стоманена тел. Преди всичко правилният поток е от решаващо значение. Все още обаче е трудно. Припоят не се придържа към стоманата с най-малък недостатък.

Има различни подходи за високотемпературно запояване. Например с машината за заваряване с кислород. Но можете да запоявате и с защитен газ (MSG, запояване на защитен газ от метал).

Стоманена тел се съединява чрез спояване

Спаяването е най-малко сложното. По-специално със стоманената тел, тя трябва да бъде правилната техника за запояване за много приложения. Тъй като стоманената тел често е запоена за електрически приложения. Например, за да се изгради резачка за тел, т.е.да се изреже пяна с гореща тел. При меко запояване жицата отново би се разхлабила.

Това ви трябва за запояване на стоманена тел

Правилните инструменти трябва да са налични и при спояване на стоманена тел:

  • десния поток
  • дясната спойка
  • евентуално киселина за почистване

Не забравяйте да обърнете внимание на свойствата на стоманената сплав

Не всички стоманени сплави обаче са еднакви. Най-лесният начин е да изследвате стоманения DIN с метална книжка за маса и след това да изберете подходящите помощни средства. Това се отнася както за потока, така и за спойката. Сребърната спойка се използва най-вече като твърда спойка за запояване на стомана.

Тогава запояването е лесно

Стоманената тел се почиства, след което се покрива с флюса. Сега стоманената тел се довежда до правилната температура и твърдата спойка се стопява.

Съвети и трикове Правилната температура на запояване може да се намери и в таблицата на таблиците за въпросната сплав. Ако нагреете стоманената тел твърде много, ще спечете стоманата. Стоманата става твърда и пореста.