ureportette и изпрати с правилния полезен товар

За количества стоки над обичайните домакински обеми, се препоръчва доставка на евро палети. Поради стандартизираната логистика цените са умерени и товарът е защитен. При изпращане, например, от движещи се стоки някои препарати трябва да се вземат и се разглеждат някои регламенти.

Добре изчислимо пространство изискване и цена

Стандартизираните размери на европейската оферта предлага добра изчислителна основа. Докато естествената горна граница за обемисти стоки трябва да се вземе под внимание, генералните товари, като отделни кутии, могат да бъдат преценени доста точно. Областта на пода на Европа е стегнат квадратен метър (120 смъртоносни дължина 80 сантиметровата ширина се равнява на 0.96 квадратни метра).

  • Прочетете също - изпратете палета с обемисти товари
  • Прочетете също - да се разпореждате с функционална или счупена Европа
  • Също така четете - Eurarette Sortenrein или напълно разглобяване

Максималната височина на натоварване, определена от товари, е между 1.80 и 2,20 метра, включително височината на палета от почти 15 сантиметра. Офертата за стая в кубични метра е лесна за определяне по дължина широка височина. Тъй като много транспортни компании уточняват своите услуги в кубични цени, разходите за товари са прекомерни.

Височината на зареждане може да записва обемисти стоки

Някои спедитори предлагат такси до 2.80 метра, но най-високото възможно натоварване играе все по-голяма роля. Въпреки че някои доставчици приемат до 1500 килограма, теглото на зареждането от хиляда килограма се оценява като максимално тегло, което може да бъде безопасно преместено и заредено.

Най-интересният аспект на високата височина на зареждане е възможността да може да изпраща предмети или стоки с дължина над 120 сантиметра на европейски висококачествен клиент. Обикновено изпращането на Europalets е ограничено до земята. Корабните контейнери и въздушните товарни стаи не са свързани с системата на EURURA, с изключение на части от вътрешното пътуване.

Натоварването на Европа трябва да бъде добре осигурено. Обикновено частни движещи се стоки или генерални товари в картон със специални пластмасови обвивки и допълнително тюрковани такси.

Евро стаите са краен коефициент

Докато за частни лица системата за обмен на Europalets обикновено се обработва от спедитора, търговските кораби трябва да разгледат тази система. Има обмен на палет на Кьолн, в който получателят на EURALETS трябва да запази същия брой Europalet на еднакъв обмен. В обмена на палети в Бон, превозвачът предлага евро стаи понякога.

Ако е планирано множество пратки с EUROPALETTNEN, трябва да се проверят използваните условия и евентуално обмен. Освен обмен и временно предоставяне на депозити. Следователно, в допълнение към самия товар, валентността на EuropAlets следва да бъде интегрирана в планирането.

Пазарната стойност на новата или мента Europeral се приема с около десет евро и може да компенсира в някои депозитни модели до три пъти тази стойност. Така че това определено не се препоръчва при изпращане на товари във всеки случай, за да се представи просто Europalets в дестинацията.

Съвети и трикове Ако изпратите товара в Европа, проверете внимателно придружаващата застраховка. Често застрахователното покритие изгасва, когато товарът не е правилно определен от съответно обучен товарач в Европа.