Общи ъгли на наклон на покрива

Наклонът на покрива е наклонът или стръмността на покривната повърхност. Обикновено се дава като ъгъл в градуси спрямо хоризонталата, също така е възможно да се даде наклонът на покрива в проценти. Можете да разберете кои форми на покрива обикновено имат кой ъгъл на наклон и кои покрития пасват на кой покрив в нашето ръководство.

Теоретична информация за ъглите на наклона на покрива

Покривите са разделени в три различни категории според ъгъла им на наклон:

 • Прочетете също - защита на гълъбови опашки за покрива
 • Прочетете също - двойни стенни листове за покрива
 • Прочетете още - Правилно използване на дробилки за мъх за покрива
 • Плосък покрив: ъгъл на наклон до 10 °
 • Плосък наклонен покрив: ъгъл на наклон 10 - 20 °
 • Скатен покрив: ъгъл на наклон> 20 °

Конструктивни съображения

Ъгълът на наклон на покрива оказва основно влияние върху вида на покрива. Някои системи са подходящи само за определен диапазон на наклон.
Освен това наклонът на покрива играе роля в натоварването на покривната повърхност. Ако наклонът на покрива е нисък, съществува риск просмукващият се дъжд или снеговалеж да попаднат под покрива и след това да повредят покривната конструкция. Плоският ъгъл на наклон също влияе върху ефекта на самопочистване на покривното покритие, увеличавайки риска от заразяване с мъх. За да се гарантира, че дъждовната вода може да изтече, плоските покриви също обикновено имат ъгъл на наклон най-малко 3 °.

Подходящ покрив за различни склонове

Пригодността на даден материал за покриване на покрива зависи от посочения стандартен наклон на покрива. Това показва ъгъла на наклон, до който материалът се счита за дъждоустойчив. Ако ъгълът на наклон се отклонява от стандартния наклон на покрива, трябва да се вземат допълнителни мерки, така че покривът да бъде надеждно уплътнен дори когато вали.

Покрития за плоски покриви:

 • Трапецовиден профил (например от стомана или алуминий): стандартен наклон на покрива 4-7 °
 • Индустриален постоянен шев: стандартен наклон на покрива 0,5 °

Покрития за плоски скатни покриви:

 • Пластмасови панели: стандартен наклон на покрива 15 °
 • Битумни керемиди: стандартен наклон на покрива от 15 ° до 85 °, в зависимост от дължината на гредите и формата на керемида
 • Плоски керемиди: стандартен наклон на покрива 22 °

Покриви за скатни покриви:

 • Фиброциментови панели, немски капак: стандартен наклон на покрива 25 °
 • Шисти, стари немски покриви: стандартен наклон на покрива 25 °
 • Шисти, стар немски двоен покрив: стандартен наклон на покрива 22 °,
 • Бетонни керемиди, висока надлъжна гънка: стандартен наклон на покрива 22 °
 • Блокиращи се плочки с двоен канал: стандартен наклон на покрива 30 °

За покриви със стандартен наклон на покрива, който пада под посочените стойности за материала, трябва да се създаде водоустойчив подпокрив. В резултат на това различните покрития са условно подходящи за други покривни склонове.