Изградете гараж - възможно ли е това?

Пространството над гаража често е неизползвано пространство. Ако имате нужда от допълнително жилищно пространство, изграждането над гаража определено би било добра идея. В тази статия можете да разберете дали това е възможно, с какви проблеми може да се наложи да се съобразите и какви ограничения могат да бъдат.

Надстройка на гаража

В много случаи гараж, прикрепен към къщата, може да бъде построен. Трябва да бъдат изпълнени само съответните технически и строителни изисквания. Понякога обаче може да има проблеми.

  • Прочетете също - Разширете гаража си - всичко, което е възможно
  • Прочетете също - Гараж със заострен покрив
  • Прочетете също - Съвети за закупуване на гараж

Имотната линия като правен проблем

Чистите гаражи като места за паркиране на превозни средства са основно "привилегировани" съгласно строителното законодателство. Това означава, че за разлика от всички други сгради, гаражи могат да бъдат построени точно до границите на имота. Всички останали сгради, от друга страна, трябва да поддържат минимално разстояние от 3 м от линията на имота.

Ако гаражът трябваше да бъде построен, гаражът вече нямаше да бъде гараж от гледна точка на строителните норми, но цялата сграда щеше да се превърне в "жилищна площ ", дори ако гаражът все още беше използван. Ако гаражът е вече на линията на имота (или на по-малко от 3 м), надграждането не би било разрешено.

Разрешение за строеж

Не всички надстройки в гаража се одобряват автоматично. Отговорният орган на сградата също може да откаже да строи. В отделни случаи винаги трябва да се вземат предвид местните строителни разпоредби, а не само държавните строителни разпоредби на съответната федерална държава.

Товароносимостта като статичен проблем

Покривът на гаража, разбира се, трябва да може да понесе тежестта на надстройката. За да се гарантира това, са необходими обширни статични изчисления. В много случаи дори тухлените гаражи не са в състояние да осигурят необходимата носеща способност в зоната на покрива. Тогава трябва да се намерят много сложни решения.

Споразумение на съседите

Одобрението на съседите също трябва да е на разположение за всеки строителен проект. Ако съседите не са съгласни сградата да бъде прекратена, тъй като тогава те имат по-малко слънце в градината, проектът определено е провален.

Самостоятелни гаражи

При свободно стоящите гаражи в много случаи има други правни и технически проблеми.

Съвети и трикове Ако между другото отделни части от гаража излизат извън линията на имотната линия, това също изисква съгласието на съседа. В повечето случаи след това в съседния имот се въвежда така наречения "строителен товар ". По принцип обаче, разбира се, е възможно отделни части да излизат извън границите на имота.