Изхвърляйте бутилките за газ безопасно и в съответствие с правилата

Естествено, стриктните законови правила и разпоредби за съдовете под налягане се отнасят и за изхвърлянето. Газовите бутилки обикновено не са напълно празни, дори ако няма налично повече използваемо съдържание. Съществува остатъчен риск при изхвърлянето му, което изисква правилна процедура, ако не се извършва престъпно деяние.

Прекратяване или прекъсване на размяната

Всеки, който използва газови бутилки, обикновено влиза в система за обмен и отдаване под наем. Веднъж закупената първа бутилка за газ служи като обменна вещ за следното. Търговците на суапове, като бензиностанциите, предават нов само когато старата празна бутилка за газ е върната.

 • Прочетете също - Напълнете бутилка с кислород от профила
 • Прочетете също - Изхвърлете безопасно кислороден балон сами или при дилъра
 • Прочетете също - Изхвърлете правилно празна бутилка с хелий

Бартерна станция или дилър винаги е упълномощен от закона, един
да приемат връщаната газова бутилка, без ново самостоятелно. Въпреки това, има случаи, когато човек е изтекъл или е превишил тяхната трайност, а първоначалното местоположение на покупката не е известно или далеч.

Причини за обезвреждане

Като цяло, операторът на системата за обмен е необходим за проверка на състоянието на газовите цилиндри и за изтегляне на повредени копия от трафика. По този начин делата за изхвърляне на купувача на кредити обикновено отпадат. Като причини, бутилката с газ окончателно ще се разпорежда с:

 • Превръщане на техническа система като отопление
 • Преместване и промяна на местоположението на облигацията
 • Уникални и временни нужда като заваряване или бутилки за почивка

Дилър или специалист

Търговците на газ, като бензиностанции, къмпинги или магазини за железария, в повечето случаи са свързани с депозитната система на бартерната икономика. При връщане на газовата бутилка, лицето, което предаде депозита, ще бъде възстановено. Ако газовата бутилка е повредена или никой дилър в близост не се съгласи да я вземе обратно, трябва да се консултирате със специализирана компания за обезвреждане.

Лидерът на световния пазар за газове, Air Liquide, компания със седалище в Дюселдорф за Германия, разполага с всички газови контейнери под налягане във всякакво състояние. Съгласно това, пунктовете за събиране, разпределени в цяла Германия, са в съответствие със законовите разпоредби на Закона за управление на рециклирането и / или закона за отпадъците и опасните стоки. Някои регионални компании за обезвреждане на отпадъци предлагат същите услуги.

Процедура за професионално изхвърляне

В допълнение към горивата и течните газове като бутан и метан, има и бутилки за хелий и кислород за изхвърляне. Одобрените и сертифицирани компании за обезвреждане на отпадъци предлагат следния набор от услуги:

 • Оценка и изпитване на газовите бутилки преди транспортиране
 • Откриване и идентифициране на неизвестно съдържание
 • Проверете отворите на клапаните и изхода, за да се уверите, че няма повреда
 • Създаване на изискваната от закона писмена документация
 • Професионално отстраняване, ако е необходимо в защитни защитни контейнери
 • Екологично изхвърляне и / или рециклиране на компоненти, корпус и съдържание

Изпразнен метален скрап

Специален случай на изхвърляне може да се създаде чрез професионално изпразване на остатъци. Този тип изхвърляне може да бъде по-изгодно, особено за редовните потребители на няколко газови бутилки, както е в научните лаборатории или някои видове занаятчийски предприятия. Старите газови бутилки се изпразват в съответствие със закона и се документират писмено чрез демонтиране на клапана или пробиване. След това „остатъчната бутилка“ е метален скрап.

Съвети и трикове Дори ако отворите клапата на старата си газова бутилка за дълго време, бутилката не се счита за празна в правния смисъл и често всъщност не е.