IQ тест: Дали детето ми е силно надарено?

Потомството просто по-умно ли е от другите или е силно талантливо??

"Детето ми е надарено?Много родители си задават този въпрос, когато техните потомци имат над средните интелектуални способности за възрастта си. Смята се, че 300.000 деца в Германия IQ над 130 и се считат надарен.

Направете теста сега и разберете!

ВАЖНО:
Този тест е предназначен само да служи като ориентир и да ви помогне да прецените сами дали детето ви може да е надарено. Действителната интелигентна диагноза може да бъде поставена само от детски психолог, който е специализиран в надареността и който в допълнение към известния IQ тест извършва и систематично клинично наблюдение.