Ново на DVD:" Кабинетът на д-р. Parnassus t,

Където и да е д-р. Parnassus с туристически театър трупа се появява в неговия ракетен сорт автомобил, зрителите са нещо, но се интересуват от предлаганата програма. Аудиторията остава, парите притеснения чуят трупата.

Въпреки че въображаемариумът гледа с прекрасна атракция: чудотворният шкаф предлага уникалната възможност да остави ежедневната реалност и в Потапяйте се. Просто трябва да минете през д-р. Парнас стъпва в огледалото - и вие се намирате във фантастична паралелна вселена от неограничени въображаеми светове...