Инфилтрация на дъждовната вода с чакъл - трябва да знаете

Чакълът е най-добрият начин за постигане на високо ниво на инфилтрация. Как и къде да го използвате най-добре и какво трябва да обърнете внимание на чакъла, прочетете този пост.

Подходящ чакъл за инфилтрация

Чакълът често се използва в твърди системи, също и в чакъл, изпълнени със здрави шахти. Понякога се обръщат разумни купчини.

Важно е Размерът на правата зърно В чакъла. Като цяло можете да използвате размери от 8/16 до 16/32.

Чакъл или твърдо тяло

KIES, особено в изграждането на Риголен, има някои предимства:

  • Чакълът е по-евтин
  • Чакълът е по-лесен за получаване
  • Може да се въведе чакъл

Пластмасовите елементи (Rigol Body), от друга страна, са по-скъпи и по-трудни за получаване, но много по-ефективни, които се отнася до съхранението на вода. Нуждаете се значително по-малко място, за да спестите същото количество вода. Това също може да бъде важен аргумент в отделни случаи.

Съвети и трикове позволяват на специалистите в областта по отношение на подходящия размер на зърното във вашия проект - това може най-добре да оцени най-доброто, което е оптимално за вас.