Толкова уморен! Това сладко куче просто продължава да спи - без значение какво стопанинът му прави с него

Учителят потупва стомаха, ухото си, повдига лапа - но кучето Клео е толкова уморено, че не се оставя да бъде обезпокоявано, докато спи!

Чувстваме се като Клео всяка сутрин! Алармата се включва, но все още е твърде рано и все още сме толкова уморени!

Но честно казано: Много малко хора имат толкова здрав сън! Това, което майсторите правят с Клео, е твърде смешно!

Това изобщо не притеснява малкото куче. Той просто се обръща настрани и просто се връща да спи. Захар сладка! Сигурно се е въртял цял ден и сега е напълно плосък.