Какво е нормално? Разстоянието между гредите на покрива

Къщите са различни: някои са високи, други ниски, трети имат стръмен покрив, следващите по-плоски. Разстоянието между гредите е толкова разнообразно, колкото къщите (или други сгради с покрив).

Нормалното разстояние между гредите

Гредите със специалното си отстояние образуват рамката на покрива. Няма общоприложимо разстояние между гредите, а само често използвани размери. Разстоянието от 50 cm до 100 cm между гредите и гредите е често срещано, при новите сгради обикновено е 65 cm до 80 cm. В стари сгради понякога можете да намерите много голямо разстояние между гредите, например 120 см (а може би дори повече). Подобни разстояния между гредите се прилагат за покриви с еднопосочни покриви на по-малки сгради, т.е. покриви на вътрешен двор, навес или гараж.

От какво зависи разстоянието между гредите?

Разстоянието между гредите зависи от много фактори. Наред с други неща, теглото на покрива е включено в статичните изчисления. Колкото по-голямо е очакваното тегло (в снежни зони или през много тежка покривна мембрана), толкова по-малко е разстоянието между гредите. Но наклона на покрива също играе роля. Стръмният покрив изисква по-малко греди, отколкото плоския покрив, тъй като теглото се отклонява надолу.

Изчислете сами разстоянието между гредите

В случай на жилищна сграда, трябва да оставите изчисляването на разстоянието между гредите (и дебелината) на професионалист. Защото той притежава необходимите познания коя ситуация се отнася конкретно за вашия покрив и знае как да изчисли какво. За по-малки проекти, които не изискват разрешение за строеж или статичен отчет, можете сами да изчислите разстоянието. Важно е да не намалите размера на конструкцията. Гореспоменатото разстояние между гредите може да се използва като ориентир, но също така е важно гредите да са достатъчно дебели.

Разстоянието между гредите е относително лесно да се определи на покриви, които са покрити с двойни стенни листове, например покриви на вътрешни дворове. Плочите имат определен размер и също така са проектирани за съответните товари. Стандартната ширина на двойните стенни листове е 98 см плюс 2 см разширителна фуга, което води до междуредово разстояние (централно разстояние) от 100 см. Това е практично за вас, защото можете да определите размерите на покрива според тези размери и да си спестите изчисления.