Ами ако бяхме ЧЕСТНИ на първата среща ...

На първата среща обичаме да действаме малко по-хладно и да се заблуждаваме малко тук-там. Но какво би се случило, ако се откажем от всякакъв шум и представим цялата истина на колегите си.

На първата среща обичате да се заблуждавате. Правите комплименти, които може да нямате предвид сериозно. И ти изневеряваш малко, когато става въпрос за себе си. Но какво би се случило, ако бяхме ЧЕСТНИ на първата среща?